Akce na měsíc září 2018

Akce na měsíc září 2018

Plánované akce na měsíc září 2018

 

1) Informační schůzky ve třídách

  • seznámení se školním řádem, "konto" na akce, organizace školního roku 2018-19, specifika jednotlivých tříd, návrhy, změny atp.
  • 5.9. 2018 středa v 15,30 hod. Kuřátka
  • 6.9. 2018 čtvrtek v 15,30 hod. Motýlci

2) 27. 9. (Čt) v 10,30 hod. Divadélko „Z bedny" - pohádka Budulínek

3) Podzimní výstavu s drakiádou

  • začátkem října bychom společně s vámi rádi zorganizovali tradiční podzimní výstavu s drakiádou
  • tentokrát bychom poprosili rodiče, aby s dětmi vytvořili jakékoli výrobky z podzimních přírodnin, které bychom si před pouštěním draků mohli společně prohlédnout a vzájemně se tak inspirovat
  • výrobky do MŠ, prosíme, dodejte do konce září, maximálně pak do středy 3. 10.

 

© září 2018

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.