Co se skrývá za bludným kořenem

Co se skrývá za bludným kořenem

Dílčí vzdělávací projekt realizovaný ve třídě Motýlků

 

Září

 • S dětmi jsme si nasbírali různé bylinky a plody, ze kterých jsme si uvařili čaj, který děti ochutnaly - podle hodnocení na kalendáři všem moc chutnal.
 • Z různých květin, listů a plodů jsme se pokusili vytvořit obrázek na plátýnko.
 • Na pracovním listu si děti zopakovaly léčivé bylinky a jedovaté rostliny.

Říjen

 • V tomto měsíci nás stromoví skřítci provedli mezi různými listy a plody stromů, které se děti naučily poznávat jak na obrázcích, ale hlavně i v přírodě.
 • Z listů na vycházce si děti vyrobily skřítka Listnáčka a skupinka dětí víly a skřítky z vylisovaných listů.
 • Veverce děti pomohly nasbírat zásoby na zimu, které nalepily na kalendář do jejího doupátka.

Listopad

 • Listopadové úkoly se nesly v duchu "Tajemství dřeva" - děti se seznámily s tím, proč je důležité šetřit a chránit dřevo a stromy celkově.
 • Na vycházce si vyzkoušely novou techniku - frotáž kůry stromu, také zkoušely poznat "svůj strom", který si předtím ohmataly se zavázanýma očima.
 • Na pracovním listu si zkusily najít vše, co je dřevěné nebo ze dřeva vyrobené a na kalendář roztřídily obrázky také týkajíci se dřeva.
 • Nakonec jsme si společně zkusili vyrobit ruční papír ze starých novin, kdy nás napadlo, že bychom z papírové hmoty vyrobili dárečky pro rodiče na vánoční besídku. :-)

Prosinec

 • Prosincové úkoly byly zaměřeny na "Sluko, déšť a plískanice", kdy bylo hlavním úkolem týdenní pozorování a zakreslování počasí, a určování vhodného oblečení, což děti znázornily na dalším listu kalendáře - tento úkol zopakujeme ještě v měsíci březnu a květnu, abychom viděli proměnlivost jak počasí, tak druhů oblečení.
 • Na vycházce děti pozorovaly zmrazky - pustily uzdu své fantazii, a co v těch nejzajímavějších zmrazcích viděly najdete v popisu u jednotlivých fotografií. Uvidíte to v tom také? Nebo něco jiného? :-)
 • Také jsme si vyzkoušeli pokus se sněhem (i když zbytkem ze zahrady :-) ), kdy děti odhadovaly, kde sníh roztaje rychleji, a kolik z plné sklenice sněhu vznikne vody - děti zde příkladně viděly, kolik nečistot se ukrývá v napohled čistém sněhu a připomněly si, proč není dobré sníh jíst, také jsme všichni obdivovali, co vykouzlí mráz z vody.

Leden

 • Lednové téma děti zavedlo mezi "Kamarády v nouzi" do ptačího světa. Aby jim v zimě také trochu pomohly, vyrobily jim lojové koule s různými semínky (proso, slunečnice...), které pak rozvěsily do keřů po zahradě MŠ.
 • Následně jsme si s dětmi připomněli, které ptáčky můžeme v zimě vidět. Ty jsme také nalepili na kalendář, a kteří ptáčkové zimu tráví v teplých krajinách. Děti se také seznámily s tím, čím se který ptáček živí nejen semínky na krmítku, ale také rybami, hlodavci...
 • V rámci týdenního tématu "Ptáčci na krmítku" si děti zahrály různé zábavné hry, vyrobily krmítko pro ptáčky z dýhy nebo si ještě na pracovním listu zopakovaly, co můžeme a nemůžeme dávat do krmítka.

Únor

 • V únoru bylo naším úkolem najít další správnou cestu "V bludišti stop". Toto téma bylo zaměřené na poznávání stop zvířat. I když nám sněhová nadílka moc nepřála, tak alespoň na malou chvíli se nám poštěstilo a nějaké stopy jsme přeci jen našli a děti nadšeně hledaly další a další. Poznáte kterého zvířete jsou?
 • Na vycházku jsme se vybavili potřebnými pomůckami a zkusili jsme si odlít, i když v blátě, psí stopy ze sádry. Výsledek je opravdu krásný.
 • Také jsme se vypravili ke krmelci potěšit zvířátka dobrotami. Děti si zopakovaly, co můžeme a nemůžeme zvířátkům do krmelce dávat.
 • Na dalším listu kalendáře se žádná zvířátka před dětmi neschovala. Všechny našly, poznaly jejich stopy, které si ještě zopakovaly na pracovním listu.
 • K tomuto tématu jsme měli také krásný program pí. M. Maunové "Zvířátka v zimě", kde si děti zahrály na samotná zvířátka, ale také se dověděly plno zajímavých informací z jejich života.
 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.