Akce prosinec 2019

Akce prosinec 2019

Plánované akce na měsíc prosinec 2019

 

I.st.

 • 3.12.2019 Pohádka „Ženich pro čertici" MŠ+1.tř.ZŠ, tělocvična ZŠ
 • 5.12. 2019 Mikulášská nadílka - žáci 9.třídy pro ZŠ Husinec
 • 13.12. 2019 Vánoční výzdoba tříd
 • 17.12. 2019 Vánoční turnaj ve vybíjené - I.stupeň
 • 18.12. 2019 Výchovně vzdělávací akce - Jihočeské muzeum ČB 3.4.5.
 • 19.12 2019 Vánoční nadílka - 8.tř. pro 1. stupeň (hry, soutěže...)
 • 20.12. 2019 Vánoční rolničky pro všechny žáky a pracovníky školy, 8.00 - 9.40hod - třídnické hodiny, do 10.45-I.,II.stupeň - dárečková hodina-Ježíškova pošta, 10.45-11.00hod - vánoční zpívání na schodech, 11.00 hod -I.stupeň ( 1.-4.roč.) - Slavnostní vánoční oběd
 • 23.12. 2019- 5.1. 2020 - vánoční prázdninové volno
 • 6.1. 2020 zahájení výuky

II.st

 • 5.12. 2019 Mikulášská nadílka - žáci 9.třídy pro ZŠ Husinec
 • 10.12. 2019 Sálová kopaná (vybraní žáci 6.7.)
 • 13.12. 2019 Vánoční výzdoba tříd
 • 17.12. 2019 Výchovně vzdělávací akce - Jihočeské muzeum ČB 7.8.9.
 • 19.12 2019 Vánoční nadílka - 8.tř. pro 1. stupeň (hry, soutěže...)
 • 19.12.2019 Vánoční turnaj - košíková 6. - 9.r.
 • 20.12. 2019 Vánoční rolničky pro všechny žáky a pracovníky školy, 8.00 - 9.40hod - třídnické hodiny, do 10.45-I.,II.stupeň - dárečková hodina-Ježíškova pošta, 10.45-11.00hod - vánoční zpívání na schodech, 11.30 hod -II.stupeň ( 5.-8.ročník ) - Slavnostní vánoční oběd
 • 23.12. 2019- 5.l1. 2020 - vánoční prázdninové volno
 • 6.1. 2020 zahájení výuky

 

 

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.