Obnovení výuky pro 9.r.

Obnovení výuky pro 9.r.

Informace k obnovení výuky pro 9.r.

 


Rozhodnutím vlády se 11. 5. 2020 vrací žáci 9. r. zpět do školy. Výuka bude probíhat v úterý a čtvrtek (8:00-9:45 matematika, 10:00-11:45 český jazyk). Ostatní dny bude nadále probíhat on-line výuka dle platného rozvrhu.

Žádáme rodiče o vyplnění ankety v eŽK, která je přístupná jen přes webové rozhraní (ne aplikaci v mobilním telefonu či tabletu) nebo jinak informovali školu o nástupu svého dítěte do školy.

Žáci jsou povinni sebou přinést podepsané "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění", které je níže ke stažení a zároveň bude odesláno na e-mailové adresy žáků. Pokud rodiče nemají možnost tisku tohoto dokumentu, bude možnost si ho vyzvednout v pondělí 11. 5. 2020 v kanceláři hospodářky školy (pí E. Láchová).

 

Ochrana zdraví a provoz [ 663.57kB]

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění [ 268.75kB]

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.