Úkoly pro samostudium

Zadání úkolů a materiálů k samostudiu pro žáky.

 

Z důvodu uzavření školy jsou materiály a úkoly pro samostudium dostupné na eŽK (Bakaláři) nebo na www stránkách školy. Žádné úkoly se nenosí do školy. Formu si určuje vyučující.

1.tř.

 • M: Do konce tohoto týdne, tj. do 13.3.2020, Pracovní sešit do s. 50., Do konce příštího týdne, tj. do 20.3.2020: Pracovní sešit s. 51-54.
 • 23.-27.3. - Pracovní sešit 2 s. 55-56. (+ Pracovní sešit 3 s. 3-5). Strany 3-5 z pracovního sešitu 3 pošlu k vytisknutí.
 • ČJ: Do konce tohoto týdne, tj. do 13.3.2020, Slabikář: do s. 69, Pracovní sešit Zetík do s. 27, Tréninkový sešit do s. 41, Písanka do s. 33. Do konce příštího týdne, tj. do 20.3.2020:Slabikář s. 70-73, Pracovní sešit Zetík s. 28-31, Tréninkový sešit s. 42, Písanka s. 34-38.
 • 23.-27.3. - Slabikář s. 74-77, Pracovní sešit Zetík s. 32-35, Tréninkový sešit s. 43, Písanka s. 39-41.
 • ČAS: Týden 9.3.- 13.3., Učebnice str. 49 a 50, Týden 16.3.- 20.3., Učebnice str. 51 a 52, Týden 23. 3. - 29. 3. Pracovní učebnice str 53/ cv. 7+8, strana 54/ cv.1+3 (ostatní cvičení jsou dobrovolná)

 

2.tř do 31.3.2020

 • M: Násobení a dělení 3, 4, 5. ( učebnice do str. 59, PS do str. 37)
 • Čj: Slovní druhy: umět vyhledat podstatné jméno, sloveso, předložky, spojky, číslovky. ( učebnice do str. 77, PS do 46), Skupiny dě, tě, ně ( učebnice do str. 81, PS do 47)
 • Čtení: je potřeba číst a psát každý den - knihy je možno vybírat i z připravených seznamů na www.e-knihovna.cz. E-knihy jsou dostupné zdarma a ve třech formátech vhodných k prohlížení na monitorech, čtení na monitorech, mobilech i ve čtečkách.

3.tř

 • Aj: do 20.3. Zopakovat celou U4, učebnice str. 18- 23, +slovíčka podle slovníku i písemně. Zopakovat výslovnost a psaní anglických číslovek 1-10. Lze využít procvičování na https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1
 • Aj: AJ- DÚ- 17.3. procvičit abecedu, možnost zpestření na: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3435
 • ČAS: Týden 9.3.- 13.3., Učebnice str. 42 a 43, Pracovní sešit str. 35 a 36, Týden 16.3.- 20.3., Učebnice str. 44 a 45, Pracovní sešit str. 37, Týden 23. 3.- 29. 3. Učebnice strana 46 a 47.
 • Čj: Učebnice str. 64 - 65, Pracovní sešit str. 42 - 43/1,2, Písanka str. 11 - 12, Čítanka str. 78 - 81
 • týden 23.3. - 27.3. - Učebnice str. 65 -66, Pracovní sešit str. 43/3,4, Písanka str. 13 a 14, Čtení s porozuměním str. 81 - 82, Slohová výchova - pracovní sešit str. 22/1. Spolužák Tomík měl narozeniny, připrav mu krásné přáníčko, které pak vložíš do narozeninového kalendáře ve třídě.
 • M: Učebnice str. 75 - 77/1, Pracovní sešit str.75/1,2,3 - 77/1,2,3,4,5,6, Početníček str. 52/1,2,3,4

4.tř.

 • Aj: do 20.4. Zopakovat celou U14 + slovíčka podle slovníku i písemně, Procvičit ústně i písemně číslovky 0-100. Lze použít zábavnější forma na:
  https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/numbers
 • Čj: do 31.3. 2020: Uč.ČJ-projít si cvičení na str.75-87, PS ČJ 45,46, list ČJ- obě strany, ČTENÍ S POROZUMĚNÍM-str.78-81
 • M: do 31.3. 2020: Uč.M-str. 71-76, PSA,str.55-60, PSB 23-25, lis M,obě strany
 • týden 23.3. - 27.3. - 1. Učebnice str. 63/1 - 5, Pracovní sešit str. 78/1 - 4, 2. Učebnice str. 64/1,2, Pracovní sešit str. 79/1 -6, Početníček str. 50/1,2,3 a 53/1 - 4
 • Př: Týden 9.3.- 13.3., Učebnice str. 67-69, Pracovní sešit str. 24, Týden 16.3.- 20.3., Učebnice str. 71- 73, Pracovní sešit str. 25+ str. 26, cv. 7
 • Vl: Učebnice str.72 -74/1,2,3,4, Pracovní sešit str. 36/1,2,3 - 37/3
 • 23.3. a 25.3. - 1. Učebnice str.74/1,2,3,4 - písemné odpovědi celou větou do malého sešitu ( nezapomeň nadpis STAŘÍ SLOVANÉ)., 2. Učebnice str. 74 -76 přečíst., 3. Pracovní sešit: Pověsti o počátcích našich dějin - úkol 1 a 2.
 • ČAS: Týden 23. 3. - 29. 3. Dokončení kapitoly číslo 14 (tj. do str. 76). Pracovní sešit str. 26/ cv.1, str.27/cv.4

 

5.tř.

 • ČJ: Stavba slova - učeb. str. 69-73, prac. sešit str. 40-43, Sloh - věcné čtení, učeb. str. 62-64, Čtení - vlastní kniha
 • Aj: Procvičování slovní zásoby - Unit 9, Gramatika - BE GOING TO, Activity Book 44 /C, 45/ F, Modrý test: Unit 9 - It´s the weekend (str.10)
 • M: do 31.3. 2020: Uč,str.60-67, PSB,str.23, PSA- str. 55, str.8/61, str.62,63,64,65, POČETNÍČEK -str. 29-34, M list- obě strany, Domácí úkoly do 31.3 2020

6.tř

 • ČJ: Slovesa - učeb. str. 53-60. prac. Sešit str. 28-30, Sloh - popis prac. postupu uč. str. 119,napsat popis výrobku nebo recept /vaření/, Čtení - vlastní kniha nebo ze čten. Kniha
 • Z: Ledovce uč. str.87, napsat, Podpovrchová voda str.89, opakování str. 91-92, Pedosféra-uč. str.93-97 číst
 • M: početník I. díl, str . 20 - 22
 • Př: do 18.3. Prvoci- učebnice str. 74, Žahavci str. 75- 76, Ploštěnci- učebnice str. 76, Měkkýši- str. 76- 77, vše pročíst, naučit podle učebnice
 • Ek: do 19.3. Zopakovat Národní parky v ČR- příprava na větší test
 • F: Zopakovat- Čas, Měření času, otázky a úlohy str. 96, nová látka- Měření teploty- uč. str. 100- 103
 • Aj: Student´s Book 40 / 1,2,3,4,5, 6 - příprava na test - přepsat do školního sešitu (ve škole proběhne společná kontrola), 2- dopsat protiklady, 3 - podle symbolů psát věty kladné či záporné (have got), 4 - doplnit zájmena přivlastňovací (my, her, his, ...), 5 - tvoření otázek (have got) a přiřadit odpověď, 6 - dokončení vět, Žáci, kteří byli v pondělí ve škole, mají Workbook (PS) ve škole (kontrola DÚ) - tak je nehledejte.

7.tř.

 • Nj: Opakování slovíčka + gramatika - Lekce 0-3, Pracovní sešit: str28 cv. 10, 11, 12 (Gramatika učebnice str 39.)
 • Z: Evropa, PS str.38-41, pracovat s atlasem nebo mapou na internetu, Jižní Evropa,uč str.117-124, číst, napsat základní informace do sešitu
 • D: Lucemburkové, uč. str.74-75, PS str.32/2,3, str.33/1,2,3 , Husitství, uč. str. 82-85, PS str. 35/1,2, PS str. 36/1,2
 • M: početník I. díl, str . 12 - 15
 • F: pracovní sešit str. 20
 • Ek: do 19.3. Moře a oceány- podle učebnice Přírodopis- 1. díl, str. 72-76, Zopakovat - Cizokrajné ekosystémy- příprava na větší test
 • Př: do 20.3. Jednobuněčné organismy, Bakterie- str. 17, Sinice str. 19, Řasy jednobuněčné- str. 19, Prvoci- str. 20- 21, Vše pročíst a naučit podle učebnice
 • Aj: Učit se: nepravidelná slovesa Workbook- 112 - vše, Slovní zásoba: Unit 6, Příprava na test: Unit 6 - Workbook: 58 - 59 (ve škole proběhne společná kontrola)
 • Čj: Čtenářský deník - 2 knihy (únor, březen), Referát: Má oblíbená kniha (seznámení s dějem) + autor (důležité informace o autorovi), Poznámky do školního sešitu - učebnice 69, 70 - 71 (předložky, spojky, částice, citoslovce), do školního sešitu nakreslit tabulku - uč. 71/5 - doplnit jednotlivé slovní druhy dle zadání, učebnice 69/2 - do šk. sešitu, Sloh - dokončit vypravování - dle zadání

8.tř.

 • Čj: Poměry mezi vět. hlavními uč. str. 68- 71, prac. sešit -str. 36-37, Sloh - domácí slohová práce - úvaha - téma vybrat uč. strana 129 cv. 13, Čtení vlastní kniha nebo kniha do čtenář. deníku na 2. pol.
 • Nj: Opakování slovíčka + gramatika - Lekce 0-8, Pracovní sešit: str. 69 cv. 4, 5, 6, 7
 • D: Revoluce 1848-1849, shrnutí str.88, uč. str 70-77, napsat shrnutí str. 90, PS str. 31/, str. 32/1,2, shrnutí str.93, 95, 96, 97, str. 33/1, str.34/1,2
 • Z: Chemický průmysl, uč. str. 52-53, PS str. 24, Spotřební průmysl, uč. str.54-55, PS str.25, Zemědělství a potravinářský průmysl, PS str. 26-27,
 • M: početník I. díl, str . 12 - 18
 • F: pracovní sešit str. 16 - 18
 • Aj: Procvičování slovní zásoby - Unit 8, Nepravidelná slovesa PS - 104, Gramatika: Present perfect - dodělat přípravu na test (kopie - been vs. gone, since vs. for), Workbook 67 / 4 (vytvořit otázky - předpřítomný čas), Workbook 69/ 1 (doplnit spojky: so, because), 69/2, Ve škole proběhne společná kontrola
 • Ch: opiš si do sešitu,
 • Př: lidské svaly (naučit, v sešitě vybarvit a popsat slepý obrázek, který byl rozdán na poslední hodině, kdo nemá musí si sám z knižky ofotit nebo nakreslit) zde9.tř.

 • Čj: Procvičování v prac. sešitě, cvičení individuální výběr, přijímací zkoušky nanečisto z internetu, Pomocná adresa .učírna.cz / lze najít vše/, Sloh - domácí slohová práce - úvaha - Svět v roce 2030, Čtení - vlastní kniha
 • Nj: Opakování slovíčka + gramatika - Lekce 0-3, Pracovní sešit: str29 cv. 5, 6, 7, 8, 9
 • Z: Cestovní ruch, uč. str.61-64, PS str.36-37, Spolupráce zemí světa, uč. str.59-60, PS str.38-39
 • M: početník I. díl, str . 4 - 10
 • CVM: testy nanečisto z matematiky ( internet )
 • F: pracovní sešit str. 8 - 10
 • Aj: Učit se slovní zásobu - Unit 4 (kopie - zadáno v hodině), Opakování nepravidelných sloves, Gramatika: Present perfect - Student´s Book 33/ 3 - dopsat věty (do šk. sešitu), Student´s Book 40 / 1, 2, 4 (do šk. sešitu)
 • Ch: opiš si do sešitu,

 

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.