Školní družina

Posláním školní družiny je pomáhat rodičům a ostatním zákonným zástupcům při výchově dětí, vyplnit jim volný čas podle jejich schopností, zájmů a dbát na jejich harmonický rozvoj.

Vnitřní řád školní družiny [ 449.02kB]

Personální obsazení

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.