Rozvrh tříd

Časové rozvržení hodin - I.II.pololetí 2017/2018

 

Hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Čas 08:00
-
08:45
08:55
-
09:40
10:00
-
10:45
10:55
-
11:40
11:50
-
12:35
12:45
-
13:30
13:35
-
14:20
14:25
-
15:10
15:15
-
16:00
Přestávka 08:45
-
08:55
09:40
-
10:00
10:45
-
10:55
11:40
-
11:50
12:35
-
12:45
13:30
-
13:35
14:20
-
14:25
15:10
-
15:15
 

 

Rozvrhy hodin pro jednotlivé třídy

1. ročník tř. učitelka: Mgr. Dana Kubíčková

  1. 2. 3. 4.
Pondělí ČJ M ČJ HV
Úterý M ČJ ČAS VPČ
Středa ČJ M TV ČJ
Čtvrtek M ČJ ČJ VPČ
Pátek ČJ ČAS TV ČJ

 

2. ročník tř. učitelka Mgr. Dana Dejmková

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí ČJ M ČJ ČAS ČJ
Úterý ČJ M ČAS TV  
Středa ČJ M ČJ HV  
Čtvrtek ČJ M ČJ VPČ VPČ
Pátek ČJ M ČJ TV  

 

3. ročník tř. učitelka: Mgr. Marie Smíšková

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí AJ ČJ M ČJ HV  
Úterý ČJ M TV ČAS ČJ ČJ
Středa M AJ ČJ ČAS ČJ  
Čtvrtek ČJ M TV VPČ VPČ  
Pátek M ČJ ČAS AJ    

 

4. ročník tř. učitelka: Mgr. Miroslava Attendornová

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí ČJ M ČJ TV VV VV
Úterý M ČJ AJ ČAS ČJ TV
Středa ČJ M TV ČAS HV  
Čtvrtek M ČJ AJ ČAS    
Pátek ČJ M AJ ČAS ČJ  

 

5. ročník tř. učitelka: Mgr. Angelika Tesařová

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí ČJ Aj ČJ ČJ TV  
Úterý ČJ M ČAS IKT TV  
Středa Aj ČJ M ČAS VV VV
Čtvrtek ČAS ČJ M TV  
Pátek ČAS ČJ M TV  

 

6. ročník tř. učitelka: Ing. Jan Jaroš

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí M AJ D ČJ VKZ EKO    
Úterý Z M ČJ TV VKO    
Středa AJ M D ČJ FY      
Čtvrtek Z M ČJ TV HV    
Pátek M AJ INF VV VV OSV    

 

7. ročník tř. učitelka: Mgr. Ondřej Frencl

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí NJ OSV ČJ M VV VV    
Úterý ČJ AJ D M HV    
Středa M Z NJ TV ČJ F    
Čtvrtek AJ INFM ČJ D EKO F    
Pátek Z M AJ TV VKO    

 

8. ročník tř. učitel: Mgr. Renata Čechová

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Z ČJ NJ OSV CH TV    
Úterý M VKO ČJ D AJ VV   F
Středa ČJ INFM M CH HV   VKZ
Čtvrtek M ČJ EKO AJ D PVP    
Pátek NJ Z M AJ F TV    

 

9. ročník tř. učitelka: Mgr. Zdeňka Pojslová

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ D M CH VKO AJ    
Úterý SPPP NJ Z SPSP F    
Středa D ČJ AJ M TV PVP  
Čtvrtek KTP NJ Z M AJ TV  
Pátek INFM CH ČJ HV OSV VV    

 

Užité zkratky pro předměty na I. a II.stupni ZŠ

Zkr. Předmět Zkr. Předmět Zkr. Předmět
ČJ Český jazyk a literatura RV Rodinná výchova VV Výtvarná výchova
NJ Německý jazyk OSV Osobnostní výchova Praktické činnosti
AJ Anglický jazyk OSVE Osobnostní sociální výchova a etika PVP Praktikum výchovy k povolání
AJK Anglický jazyk - konverzace Z Zeměpis VPČ Výtvarné a pracovní činnosti
ČAS Člověk a jeho svět M Matematika TVD / TVH Tělesná výchova dívky / hoši
D Dějepis Přírodopis VKZ Výchova ke zdraví
PRV Prvouka PŘV Přírodověda INF Informatika
VL VVlastivěda EK Ekologie INFM Informatika a média
CH Chemie F Fyzika SPPP Seminář a praktika z přírodovědných předmětů
VKO Výchova k občanství HV Hudební výchova SPSP Seminář a praktika ze společenskovědních předmětů
IKT Informatika a komunikační technologie     KTP Komunikace a tvůrčí psaní

 

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.