Rozvrh tříd

Časové rozvržení hodin - I.II.pololetí 2018/2019

 

Hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Čas 08:00
-
08:45
08:55
-
09:40
10:00
-
10:45
10:55
-
11:40
11:50
-
12:35
12:45
-
13:30
13:35
-
14:20
14:25
-
15:10
15:15
-
16:00
Přestávka 08:45
-
08:55
09:40
-
10:00
10:45
-
10:55
11:40
-
11:50
12:35
-
12:45
13:30
-
13:35
14:20
-
14:25
15:10
-
15:15
 

 

Rozvrhy hodin pro jednotlivé třídy

1. ročník tř. učitelka: Mgr. Miroslava Attendornová

  1. 2. 3. 4 .
Pondělí Čj M Tv Čj
Úterý Čj Hv ČAS VPČ
Středa ČJ M Čj Čj
Čtvrtek Čj Čas M Tv
Pátek ČJ ČAS TV ČJ

 

2. ročník tř. učitelka Mgr. Dana Kubíčková

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí M Čj Čj Tv  
Úterý M Čj Čj Vpč  
Středa M Čj Tv Čas Čj
Čtvrtek M Čj Čj VPČ Hv
Pátek Čj Čj M Čas  

 

3. ročník tř. učitelka: Mgr. Dana Dejmková

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Čj M Aj Čas Čj  
Úterý Čj M Hv Čas Čj  
Středa Čj Aj M Vpč Vpč  
Čtvrtek Čj M Čas Čj Tv  
Pátek Aj Tv M Čj Čj  

 

4. ročník tř. učitelka: Mgr. Marie Smíšková

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí ČJ M Čas Čj Aj  
Úterý Čj M Čas Aj Čj TV
Středa Čj Čas M Vv Vv  
Čtvrtek Čj M Čj Tv Hv
Pátek Čas Aj M Čj    

 

5. ročník tř. učitelka: Mgr. Zdeňka Pojslová

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Čas M M Čj Čj Tv
Úterý Aj M Tv Hv Ikt Čj
Středa Čas Aj M Čj Tv  
Čtvrtek Čj Vv Vv Aj    
Pátek Čj M Čas    

 

6. ročník tř. učitelka: Mgr. Angelika Tesařová

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí M Aj Inf Eko D Pkč    
Úterý Z M Čj Osv Tv Hv   Vkz
Středa Čj M Tv Aj      
Čtvrtek Čj D F M Vv Vv    
Pátek M Z Aj Vko Čj      

 

7. ročník tř. učitelka: Ing. Jan Jaroš

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Aj Čj M D Tv      
Úterý Čj Aj Nj Tv Hv F    
Středa Z Čj Vko M D Osv    
Čtvrtek M Čj Nj Eko Pkč    
Pátek Aj Im Z M Vv Vv    

 

8. ročník tř. učitel: Mgr. Ondřej Frencl

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Čj Z Aj M Vkz Pvp   Tv
Úterý Ch D M Hv Čj Osv    
Středa M Nj Čj Aj F F   Vko
Čtvrtek Ek Čj Aj D Z Vv    
Pátek M Nj Ch Im Tv    

 

9. ročník tř. učitelka: Mgr. Renata Čechová

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Ch M Čj Aj F Vko    
Úterý F Nj Im D Z Pvp    
Středa Čj M Aj Ch Vv Hv   Osv
Čtvrtek D Aj Z Ktp Tv   Pkč
Pátek Sppp M Nj Čj Tv Czm    

 

Užité zkratky pro předměty na I. a II.stupni ZŠ

Zkr. Předmět Zkr. Předmět Zkr. Předmět
ČJ Český jazyk a literatura RV Rodinná výchova VV Výtvarná výchova
NJ Německý jazyk OSV Osobnostní výchova Praktické činnosti
AJ Anglický jazyk OSVE Osobnostní sociální výchova a etika PVP Praktikum výchovy k povolání
AJK Anglický jazyk - konverzace Z Zeměpis VPČ Výtvarné a pracovní činnosti
ČAS Člověk a jeho svět M Matematika TVD / TVH Tělesná výchova dívky / hoši
D Dějepis Přírodopis VKZ Výchova ke zdraví
PRV Prvouka PŘV Přírodověda INF Informatika
VL VVlastivěda EK Ekologie INFM Informatika a média
CH Chemie F Fyzika SPPP Seminář a praktika z přírodovědných předmětů
VKO Výchova k občanství HV Hudební výchova SPSP Seminář a praktika ze společenskovědních předmětů
IKT Informatika a komunikační technologie     KTP Komunikace a tvůrčí psaní

 

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.