Oznámení provozu od 4.1.2021

Oznámení  provozu od 4.1.2021

Aktuální informace k provozu

 

Vážení rodiče,

Provoz mateřských škol zůstává od 4.1.2021 zachován v plném rozsahu, tedy za dodržení provozních pravidel.

Do nového roku 2021 Vám přeji hodně štěstí, lásky, pohodu a pevné zdraví.

Mgr. Eva Zemanová

 

 

Z usnesení vlády ze dne 23.12.2020:

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.
-Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
-Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.