Informace k výuce od 1. 9. 2021 - doplněno

Informace k výuce od 1. 9. 2021 - doplněno

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

 

Vyučování dne 1.9.2021 končí po 1. vyučovací hodině (8:45).

Žáci prvního ročníku budou vyzvednuti třídní učitelkou před hlavním vchodem do budovy školy.

Informace k výuce od 1.9.2021 [ 425.66kB]

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.