Oznámení rodičům

Oznámení rodičům

Oznámení o výuce v době mimořádné situace.

 

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními a rozhodnutím vlády o vyhlášení nouzového stavu (zatím platnost do 1. 4. 2020) probíhá na naší škole tzv. distanční vzdělávání. Toto vzdělávání je založeno především na samostudiu za pomoci metodické podpory s využitím multimédií. Přechod na on-line výuku, obzvláště musí-li se uskutečnit ve velmi krátkém čase, je věc komplikovaná pro pedagogy, žáky i jejich rodiče.
Po uzavření základních škol od dne 11. 3. 2020 asi málokdo z nás tušil, že školy zůstanou uzavřené více než 2 měsíce. Předpokládali jsme, že situace potrvá dva (tři) týdny. Pedagogové proto umístili na web, Bakaláře úkoly cca do konce března s tím, že po otevření škol bude výuka s minimálním zpožděním pokračovat. Vývoj situace ukázal, že bude potřeba přehodnotit přístup ke vzdělávání našich žáků.
V přístupu k výuce přes internet jsme se rozhodli využít služeb Google Classroom (Google Učebna). Jedná se komplexní řešení pro vzdálenou výuku. Všichni žáci a učitelé dostali školní e-mail (účet), přes který se online připojí a v „Učebně" najdou zadání, pokyny, hodnocení pro daný předmět. Součástí je i možnost komunikovat, jak emailem, tak i službou Meet, která je pro konferenční video-hovory. Jak se do „Učebny" přihlásit je již zveřejněno na webu školy.
Jsme si vědomi, že současná situace je pro všechny nová. Žáci mají různá technologická vybavení i možnosti, např. přístup k internetu, tiskárnu..., mnozí z rodičů chodí do práce. Nechceme po rodičích, aby suplovali školu. Doporučujeme však zajímat se o domácí přípravu svých dětí, kontrolovat je, nastavit si pravidla a snažit se je důsledně dodržovat.
Jednotlivé pedagogy je možné kontaktovat přes systém Bakaláři, nebo pře e-maily, které jsou uvedeny v kontaktech na webových stránkách školy.
Jedná se o mimořádnou a dočasnou situaci, proto buďme k sobě shovívaví a trpěliví.
Vedení školy

 

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.