Platby za učební pomůcky

Platby za učební pomůcky

Informace k platbám.

 

Platby za učební pomůcky, pracovní sešity ve školním roce 2020/2021

 Vážení rodiče,

s ohledem na protiepidemická opatření je pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy možný jen v nejnutnějších případech. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste využili k platbě následující varianty:

a)peníze za pracovní sešity zaplatí žáci u vyučujícího

b)peníze za pracovní sešity zaplatí zákonný zástupce u hospodářky školy p. Láchové.

Děkujeme (vedení školy).

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.