Výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2020

Informace.

 

Výše úplaty v mš od 1.9.2020 [ 291.88kB]

V Základní škole M.J.Husa a Mateřské škole Husinec jsou podle zákona č.561/2004Sb., (školský zákon), v platném znění a podle prováděcí vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovena následující pravidla:

1. Základní částka za předškolní vzdělávání dítěte od 1.září 2020 činí 210,- Kč za měsíc.

2. V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 a 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání se úplata za dítě sníží o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu mateřské školy.

3. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, úhradu za vzdělávání neplatí.(týká se i dětí s odkladem PŠD)

4. Stravné se platí zálohově (inkasem z bankovního účtu).

5. Jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu, bude písemně upozorněn na nedoplatek s termínem splatnosti. Pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ ani po určeném datu, je to důvodem k vyloučení dítěte z MŠ. Toto neplatí pro děti, které mají předškolní vzdělávání povinné. Škola může jednotlivé případy řešit s OSPODem Prachatice.

6. Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodů péče toto dítě pobírá dávky pěstounské péče. Tuto skutečnost je třeba prokázat ředitelce ZŠ MJ Husa a MŠ Husinec.

V Husinci dne: 29.6. 2020 Mgr. Eva Zemanová, v.r. ředitelka školy

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.