Absolventské práce pro školní rok 2021/2022

Termín odevzdání práce: do 7. 1. 2021

Obhajoby: 10.1. - 14.1. 2022

HODNOCENÍ:

 • absolventská práce bude hodnocena dvěma známkami
 • známka se promítne na vysvědčení za 1.pololetí 2020/2021 do hodnocení předmětů

1. český jazyk a prezentace dané práce

dodržení formálních náležitostí absolventské práce

 1. obsah
 2. úvod (v několika větách o čem práce bude, popřípadě očekávání, cíl práce...)
 3. vlastní práce - rozdělená přehledně do kapitol, popřípadě podkapitol
 4. závěr (stručné zhodnocení práce, shrnutí, osobní názor...)zdroje
 5. zdroje

 

 • grafická úprava práce
 • stylistická úroveň
 • gramatická úroveň

2. předmět dle zaměření práce (matematika, chemie, zeměpis, dějepis...)

 • obsahová stránka absolventské práce - vlastní myšlenky a výzkumy
 • věcná správnost

 

Pravidla psaní absolventské práce [ 580.40kB]

Pravidla prezentace [ 574.16kB]

Tip "Jak na prezentaci"

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti