Žákovská samospráva

V rámci práce žákovské samosprávy se volení zástupci žáků podílejí na řešení otázek spojených se školou. Na pravidelných schůzkách se zástupci vedení a pedagogického sboru mají možnost přednášet nápady a požadavky týkající se vzdělávacího, výchovného, zájmového a provozního chodu školy.

Posláním žákovské samosprávy je mimo jiné zastupovat žáky při jednání s představiteli obce, týkajících se například podpory volno časových aktivit dětí a mládeže.

Program, poslání a organizační koncepce Žákovská samospráva [ 28.08kB]

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti