Komunitní škola

Cílem projektu předkládaného se žádostí o finanční podporu OP VK je rozvoj vzdělávacího systému uplatňovaného v rámci ŠVP KOMUNITNÍ ŠKOLA základní školou v Husinci směrem k rozvoji klíčových kompetencí jejích žáků a jejich následném uplatnění ve vzdělávacím systému a na trhu práce.

Komunitní škola hlavička loga

Tohoto cíle bude dosaženo postupnou inovací ŠVP zaváděním nových výukových modulů, které budou vytvořeny v rámci projektu pedagogickými pracovníky při uplatnění moderních výukových metod, při práci se žáky za využití ICT a komunitního přístupu, s vysokým podílem praktických činností a zážitkových (event) aktivit.

Cíle zlepšení uplatnění žáků na trhu práce bude dosaženo jak po linii rozvoje podnikatelského smýšlení v duchu Agendy z Osla 2006, tak podporou manuální zručnosti, ekonomické gramotnosti, pěstování tvořivosti, samostatnosti, iniciativy a týmového ducha.

 

 • Základní informace

  Souhrnné informace o projektu Komunitní škola: základní identifikační údaje, všeobecné cíle projektu, základní nástin postupu realizace, stručný popis projektu.

 • Akce a aktivity projektu

  Seznam akcí a aktivit realizovaných v rámci projektu včetně fotodokumentace programových listů jednotlivých aktivit.

 • Dokumenty projektu

  Kompletní přehled výstupních dokumentů projektu, zejména pak projektových listů jednotlivých aktivit realizovaných v rámci projektu.

 • Projektový zpravodaj

  Přehled jednotlivých čísel projektového zpravodaje vydávaného v rámci projektu.

 • Výběrová řízení

  Základní informace o výběrových řízeních realizovaných v rámci projektu včetně projektové dokumentace.

 • Asistentky pro integraci

  Informace o způsobu práce s ohroženými dětmi, práce školního poradenského pracoviště, způsoby a postupy řešení. Aktuální informace o stavu procesu.

 • Pracovní skupiny

  Přehled pracovních skupin projektu a jejich personální obsazení. Fotodokumentace z projektových schůzek.

 • Kontakty

  Souhrn kontaktů na klíčové pracovníky projektu.

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.