Mimořádná ocenění

Škola věnuje velkou pozornost akcím pro žáky i občany Husince - ať již formou kulturně společenských akcí (vystoupení, výstavy, ediční činnost), sportovních soutěží v rámci města, ale i v okresním (AŠSK) a krajském měřítku (Evropa ve škole - výtvarný a literární projekt EU).

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti