Vážení rodiče,

Základní škola M. J. Husa a MŠ Husinec se rozhodla používat Školní program – modul – Školní online pokladna, který rozšíří kvalitu komunikace mezi školou, žákem a rodiči. 

ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA /ŠOP/ slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za různé vzdělávací akce (kino, divadlo, výlety, kurzy, atd....) a školní pomůcky (pracovní sešity, učebnice apod.) Škola už NEBUDE přijímat platby v hotovosti.

K zaslání zálohy do ŠOP není nutné ELEKTRONICKÉ bankovnictví. Pokud nemáte bankovní účet, je možné zálohovou částku poslat i SLOŽENKOU nebo SLOŽIT V BANCE. Platební údaje k bezhotovostní platbě – číslo účtu, specifický symbol a variabilní symbol – uvidíte vždy po přihlášení do Školního programu – online pokladny. Vše vygeneruje systém při Vaší registraci.

       Rodič má on-line náhled do Školní pokladny /podobný elektronickému bankovnictví / a má absolutní přehled o pohybu svých peněz. Pro plnohodnotné fungování pokladny je třeba sledovat zůstatek v pokladně (v případě poklesu zůstatku budete informováni stejně i třídní učitel, e-mailem).              

       Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“). V žádném případě neposkytujeme údaje třetí straně. E-mailové adresy je využito pro identifikaci uživatele při registraci a zároveň jako komunikačního kanálu systému. Telefonní číslo slouží pouze jako jedinečný variabilní symbol pro platby. Tyto údaje získáme při Vaší registraci.

Vážení rodiče, registrace prosím proveďte co nejdříve, PRVNÍ platby prosím PROVÁDĚJTE po registraci od 1.9.2022. Prosíme vložte na účet zálohu 1500,-/žák do 15.9.2022. V září budeme z těchto peněz platit např. nové pracovní sešity apod. O platbách budete předem informováni např. zápisem v žákovské knize, přes systém Bakaláři apod.

Školní účet a podúčty žáků jsou vedeny u banky Moneta Money bank.

Kontaktní osoby:Eva Láchová (správce pokladny) e-mail: ekonom@zshusinec.cz, tel: 474 770 460, Mgr. Marian Jungwirth (správce školy) e-mail: marian.jungwirth@zshusinec.cz, tel: 778 139 993

Návod pro rodiče - registrace [ 491.34kB]

Návod pro platby a převody prostředků [ 447.73kB]

VSTUP DO POKLADNY

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti