Školní poradenské Pracoviště (ŠPP)

Novela školského zákona [ 400.63kB]

Vedoucí školního poradenského pracoviště

Mgr. Miroslava Attendornová

 

Metodička prevence

Mgr. Renata Čechová

 • organizuje akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
 • vypracovává Minimální preventivní program školy
 • je kontaktní a vedoucí osobou školní samosprávy (žákovského parlamentu)
 • pracuje se žáky v rámci hodin osobnostně sociální výchovy
 • spolu se zástupcem ředitele spolupracuje s OSPOD
 • spolupracuje s dalšími členy školního poradenského pracoviště

Výchovná poradkyně

Mgr. Eva Zemanová

 • vede agendu k žádostem o vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně
 • vede agendu k zápisu do 1. třídy, podílí se na zápisu
 • vede agendu k přijímacímu řízení na střední školy a odborná učiliště
 • vede kariérové poradenství, konzultuje s rodiči i žáky
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Prachaticích
 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti