Slovo ředitelky školy

Milí žáci, vážení rodiče,

závěr loňského roku 2019/2020 byl pro nás plný změn a nových věcí. Vše souviselo mimořádnými opatřeními a rozhodnutím vlády o vyhlášení nouzového stavu, 11.3.2020 došlo k uzavření škol a vzdělávání probíhalo na základě doporučení MŠMT distanční výukou.

Před námi je nový školní rok. Jak se bude vyvíjet epidemiologická situace v následujících dnech i týdnech nevíme. MŠMT vydalo manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. V manuálu jsou stanovena základní hygienická pravidla stanovená ministerstvem zdravotnictví, obecné informace a doporučení k provozu školy, hygienická pravidla a standard úklidu, kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19, výskyt onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance školy. Některá nařízení jsou závazná, některá doporučující a informativní. Pravidla je nutné adaptovat v konkrétních podmínkách každé školy. V naší škole se snažíme dodržovat všechna doporučení MŠMT. O tom nejdůležitějším jste informování na webu školy, na Bakalářích. Je však potřeba sledovat aktuální epidemiologickou situaci, zdrojem oficiálních informací v této oblasti je zejména https://koronavirus.mzcr.cz/

Během uzavření školy a prázdnin probíhala běžná údržba vnitřních prostor i venkovního areálu. Došlo k vymalování celého 2. patra budovy(1.stupeň a školní družina), částečně z  projektu a především díky podpoře Města Husinec byl pořízen nábytek a vybavení do tříd 1. i 2. stupně. O prázdninách začala ve spolupráci s městem rekonstrukce prostor pro 2.oddělení školní družiny.

Z loňského projektu podpora Implementace strategie digitálního vzdělávání II získáme během září počítačové vybavení do učebny informatiky. Nově navýšila vláda finanční prostředky na pořízení technického vybavení základních škol. Z těchto peněz pořídíme především přenosné počítače a další techniku pro distanční výuku. Pokračujeme v projektu Ovoce do škol, Mléko do škol, Čtenářská gramotnost, z projektu Šablony hradíme především personální podporu v MŠ a v ZŠ. Pokračujeme ve spolupráci s VK Jihostroj v projektu Minivolejbal do škol.

Škola se pravidelně zapojuje do olympiád a soutěží v rámci okresu i kraje. Spolupracujeme s DDM Prachatice (zájmové kroužky). V současné době MŠMT doporučilo pořadatelům  posunout konání soutěží a přehlídek na jarní měsíce roku 2021. Zároveň je doporučeno v průběhu školního roku zvážení nutnosti konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího plánu nezbytné. Z tohoto důvodu během září a října neplánujeme žádné akce, nejbližší je až 5. 11. 2020 přehlídka středních škol Vzdělání a řemeslo.

Přeji všem pevné zdraví, pohodu a šťastné vykročení do nového školního roku 2020/2021          

Mgr. Eva Zemanová

 

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.