Slovo ředitelky školy

Milí žáci, vážení rodiče,
Během prázdnin probíhala ve škole běžná údržba vnitřních prostor i venkovního areálu. Díky spolupráci s Městem Husinec by do začátku října měla být ukončena rekonstrukce podlahy v tělocvičně - dočkáme se nového, kvalitnějšího povrchu.

Pokračujeme v projektu Ovoce do škol, Mléko do škol - pro žáky 1. a 2. stupně. V rámci projektu Šablony II si škola a školka pořídí nové vybavení, pomůcky, hračky a především je z tohoto projektu hrazena personální podpora MŠ (chůva) a ZŠ (školní asistent).

Pokračujeme ve spolupráci s VK Jihostroj v projektu Minivolejbal do škol. Několikrát do roka se naši malí volejbalisté pod vedením p. uč. Attendornové účastní turnajů a dosahují v silné konkurenci vynikajících výsledků.

Druhým rokem navazujeme na projekt zaměřený na čtenářskou gramotnost - bonusem je pro nás nákup knih do žákovské knihovny. Nově nám byl schválen projekt Implementace strategie digitálního vzdělávání II. Cílem projektu je zajištění metodické i technické podpory při využívání a začleňování digitálních technologií do výuky a do chodu školy. Mimo jiné tak získáme v období 2020/21 vybavení učebny ICT - 15 nových počítačů.

Další podstatnou novinkou je přechod naší školy na elektronický systém Bakaláři - elektronickou žákovskou knížku (eŽK). Tento moderní způsob komunikace umožní odkudkoliv a kdykoliv sledovat klasifikaci, absenci, osobní rozvrh žáka i plán akcí školy. Omluvenky a další sdělení školy zůstávají v klasické „papírové" podobě.
Škola se pravidelně zapojuje do olympiád a soutěží v rámci okresu i kraje. Spolupracujeme s DDM Prachatice (zájmové kroužky). V případě dostatečného zájmu nabídne školní jídelna žákům dopolední svačiny. Plánujeme osvědčenou jarní a podzimní sběrovou akci papíru.

Díky změnám, které souvisí s novým financování regionálního školství, nabízíme v letošním školním roce ve školní družině více volných míst.

V loňském roce proběhly ve škole mnohé vzdělávací akce, výlety, besedy a exkurze. Nabídli jsme žákům několik vícedenní kurzů. Na všechny tyto aktivity navážeme i v aktuálním školním roce.

Přejeme všem šťastné vykročení do nového školního roku 2019/2020.
Pedagogický sbor a vedení ZŠ a MŠ Husinec

 

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.