Novinky ze školy

Novinky ze školy

Několik novinek z školy.

 

Bludiště opět žije
Velké poděkování patří letošním deváťákům, kteří se pod vedením našeho pana školníka P. Slavíka, pustili v posledních školních dnech do práce a vybudovali pro své mladší spolužáky nové dřevěné bludiště na školní zahradě. Práce to byla velmi náročná, ale žáci se tohoto úkolu zhostili statečně a nové bludiště již stojí. Za což jim patří od všech veliké uznání a poděkování.

Není důležité vyhrát, důležité je se zapojit
V tomto duchu se nesl náš sportovní den, který proběhl 19. června v areálu školy pod vedením pana učitele O. Frencla. Pro žáky druhého stupně byly uspořádány různé turnaje a disciplíny, ve kterých si mohli změřit své síly navzájem. Cílem tohoto dne bylo, aby se všichni žáci zapojili a aby si tento den maximálně užili. Což se povedlo! Tímto bychom chtěli velmi poděkovat panu učiteli O. Frenclovi za výbornou organizaci celého dne.

Žáci opět vyráží do terénu
Již v květnu proběhl na naší škole ekologický den, kdy se všichni žáci se svými učiteli vydali za brány školy a pomohli s úklidem Husince a jeho okolí. Žáci se velmi aktivně zapojili do úklidu a projevili zájem tuto akci opět zopakovat. Velmi si vážíme jejich pomoci a máme ohromnou radost z toho, že našim žákům není lhostejné prostředí, ve kterém žijí.

Prohlídka rybárny v Husinci
Tímto bychom také chtěli velmi poděkovat panu M. Suchardovi za umožnění prohlídky rybárny. Exkurze se zúčastnili žáci 5. a 6. ročníku. Žáci byli z prohlídky nadšení. Nejen, že se zde dozvěděli mnoho zajímavých informací o chovu ryb, ale navíc si s sebou odnesli i mnoho krásných zážitků.


Sportovní úspěchy žáků I. stupně ZŠ Husinec
Ráda bych vás informovala o sportovních úspěších našich dětí na I. stupni ZŠ. I přes absenci sportovního zázemí se naši žáci dokázali během tohoto školního roku prosadit i mezi velkými školami, a to nejen v našem okresu. Nejčerstvějším úspěchem je 3. místo v chlapeckém minivolejbalu Jihostroje České Budějovice, kterého se již druhým rokem účastníme a ve kterém po 4 kolech z 55 týmů dosáhli kluci z 5. třídy takového výsledku. V okresním kole Štafetového poháru obsadily dvě osmičlenné štafety žáků 2. - 5. ročníku, celkové 2. místo a řadu dalších umístění. Opět jsme úspěšně bojovali v okresním kole na vybíjené, které již řadu let pořádá naše škola a postoupili jsme do krajského finále. Pro všechny sportuchtivé se během roku něco našlo, ať už v kopané Mc Donalds´Cup, nebo v atletické olympiádě na Tatranu v Prachaticích. Ti nejlepší se za odměnu zúčastnili akce „Pojďme dělat, co nás baví" na sportovištích v Prachaticích, kde si vyzkoušeli 12 sportů známých i neznámých a mohli se vyfotit s olympioniky, kteří byli čestnými hosty celé akce.
Chtěla bych uvěřit tomu, že jednou nebude nejdůležitější akcí roku Husfest a celé Husovy slavnosti, ale právě dokončení alespoň části venkovního sportovního areálu naší školy, aby naše děti měly srovnatelné podmínky pro svůj sportovní rozvoj a mohly dělat to, co je baví i v místě bydliště. (Mirka Attendornová).

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.