Souhrnné informace

Harmonogram pro školní rok 2023-2024 [ 97.41kB]

 • Identifikační údaje

  Kompletní identifikační údaje základní školy, mateřské školy a školní jídelny. Například IČ, IZO, REDIZO, číslo účtu, počty žáků, pedagogických pracovníků atd.

 • Charakteristika školy

  Základní informace o kapacitě a obsazenosti školy, školních budovách a jejich dispozicích, zaměření a specifikace výuky a úvodní informace o školním vzdělávácím programu.

 • Školní vzdělávací program

  Základy učebního plánu a osnovy školního vzdělávacícho programu, způsoby práce s rizikovými žáky, individuální práce s talentovanými studenty. Identifikace příčin problémů. Školní a Ekologické desatero Komunitní školy.

 • Vlastní hodnocení a rozvoj školy

  Koncepční cíle a struktura hodnocení, návaznost na školní vzdělávací plán, oblasti hodnocení. SWOT analýza oblastí života školy, hodnocení žáků Cermat, výzkum Kalibro - Škola v porovnání.

 • Organizační řád školy

  Základní organizační směrnice školy upravující organizační strukturu a řízení školy, formy a metody práce, práva a povinnosti pracovníků školy. Zabezpečuje realizaci školského zákona a dále zahrnuje zejména koncepci školy a školní vzdělávací plán.

 • Výsledky vzdělávání žáků

  Výsledky výchovy a vzdělávání žáků v rámci projektu Kalibro, výsledky celonárodního testování žáků 5.-9. ročníků (CERMAT).

 • Provozní řád školy

  Pravidla a opatření spojená se zajištěním hygienických podmínek prostorového rázu, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid.

 • Školní řád

  Klíčová část organizačního řádu obsahující práva a povinnosti žáků, provoz a vnitřní režim školy, provozní řád školní jídelny atd.

 • Inspekční zprávy a kontroly

  Protokoly z pravidelných šetření České školní inspekce.

 • Rozpočet
 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti