Obnovení výuky pro I.st.a rozvrh hodin od 25.5.2020

Obnovení výuky pro I.st.a rozvrh hodin od 25.5.2020

Informace k obnovení výuky pro žáky I. st

 

Rozhodnutím vlády se 25. 5. 2020 vrací žáci prvního stupně zpět do školy.
Žádáme rodiče o vyplnění ankety v eŽK, která je přístupná jen přes webové rozhraní (ne aplikaci v mobilním telefonu či tabletu) nebo jinak informovali školu (třídní učitelku) o nástupu svého dítěte do školy (email, tel. 778139993). Je potřeba uvést toto:
1/ Můj syn (dcera) bude - nebude od 25. 5. 2020 navštěvovat školu.
2/ Můj syn (dcera) se bude - nebude od 25. 5. 2020 stravovat ve školní jídelně
3/ Můj syn (dcera) bude - nebude od 25. 5. 2020 navštěvovat odpolední zájmové vzdělávání

Žáci jsou povinni sebou přinést podepsané "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění", které je níže ke stažení. Pokud rodiče nemají možnost tisku tohoto dokumentu, lze si ho vyzvednout v kanceláři hospodářky školy (pí E. Láchová).

Ochrana zdraví a provoz ZŠ [ 577.08kB]

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění [ 268.75kB]
Rozvrh hodin pro žáky 1-5.ročníku platný od 8.6.2020 [ 521.99kB]

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.