Pracovní skupiny v rámci projektu

Pracovní skupina I.

Vedoucí skupiny:

 • Mgr.Procházková J.

Členové:

 • Mgr.Kuneš Václav,
 • Mgr. Zemanová Eva,
 • Mgr.Dejmková Dana,
 • Mgr. Linzmajerová Věra.

Pracovní skupina II.

Vedoucí skupiny:

 • Mgr. Zemanová Eva

Členové:

 • Mgr. Filipová Vlasta,
 • Mgr. Attendornová Miroslava,
 • Mgr.Čechová Renata,
 • Mgr. Linzmajerová Věra.

Pracovní skupina III.

Vedoucí skupiny:

 • Mgr.Filip Ludvík

Členové:

 • Mgr. Jungvirt Marián,
 • Mgr. Škopková Ludmila,
 • Tesárková Naděje,
 • Hrbková Edita.

Pracovní skupina IV.

Vedoucí skupiny

 • Mgr. Pojslová Zdeňka

Členové:

 • Mgr. Jungvirt Marián,
 • Mgr. Linzmajerová Věra,
 • Kutláková Milena,
 • Jungbauer Kamil.

Pracovní skupina V.

Vedoucí skupiny:

 • Mgr. Čechová Renata

Členové:

 • Ing. Jaroš Jan,
 • Mgr. Kuneš Václav,
 • Mgr. Pojslová Zdeňka.

Vytvořením tří fiktivních firem (Reklamní agentura, Cestovní kancelář, Společenské služby) a následným začleněním žáků 6., 7., a 8. ročníku se zaměřujeme na utváření a rozvíjení těch osobních vlastností žáků, které jsou předpokladem pro jejich budoucí začlenění do pracovního života.

Aktivity prezentované fiktivními firmami vyžadují praktické činnosti, týmové jednání a spolupráci. Žákům jsou předkládány administrativní a problémové situace vedení firmy, jejich úkolem je hledání a plánování různých způsobů jejich řešení.Žáci si tím rozvíjejí svoje komunikativní dovednosti, upevňují schopnosti autoprezentace, zvyšují kulturu osobního projevu včetně dovedností při zpracování podkladových materiálů firemního charakteru. Výuka je realizována ve dvouhodinových čtrnáctidenních blocích.

Fotografie ze schůzek pracovníků projektu a řídícího týmu

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.