Komunitní škola

Základní údaje

Žadatel a předkladatel žádosti: Město Husinec
Partneři: Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec
Zahájení projektu: 01.03. 2009
Ukončení projektu: 31.1. 2011
Registrační číslo : CZ.1.07/1.1.10/01.0091

Všeobecný cíl projektu

Cílem projektu předkládaného se žádostí o finanční podporu OP VK je rozvoj vzdělávacího systému uplatňovaného v rámci ŠVP KOMUNITNÍ ŠKOLA základní školou v Husinci směrem k rozvoji klíčových kompetencí jejích žáků a jejich následném uplatnění ve vzdělávacím systému a na trhu práce.

Tohoto cíle má být dosaženo postupnou inovací ŠVP zaváděním nových výukových modulů, které budou vytvořeny v rámci projektu pedagogickými pracovníky při uplatnění moderních výukových metod, při práci se žáky za využití ICT a komunitního přístupu, s vysokým podílem praktických činností a zážitkových (event) aktivit.

Cíle zlepšení uplatnění žáků na trhu práce bude dosaženo jak po linii rozvoje podnikatelského smýšlení v duchu Agendy z Osla 2006, tak podporou manuální zručnosti, ekonomické gramotnosti, pěstování tvořivosti, samostatnosti, iniciativy a týmového ducha.

Stručný popis projektu

1) vytvoření série nových výukových modulů (systémové návody včetně hmotných výstupů ve formě pracovních sešitů, sylabů a e-pasportů pro potřeby zveřejnění); uplatnění v modulů v každodenní práci školy včetně časové dotace na praktika

2) přeměna školního pozemku na EVVO-učebnu: vznikne multifunkční zahrada s prostorem pro výuku komunitními a zážitkovými metodami, arboretum a přírodní zážitková stezka. V tomto novém prostoru bude umožněno realizovat také společné EWO pobyty a akce se žáky dalších škol v regionu, kterým toto chybí (ZŠ V.Březí, Vacov, Šum.Hoštice, Čkyně)

3) vybavení školy základními IT pomůckami vč. SW aplikací a vzdělání pedagogů a žáků v jejich užívání pro další rozvoj pracovních metod při výuce, rozšíření www stránek školy do podoby portálu pro sdílení dat a informací na linii škola, rodič, žák,zřizovatel školy.

4) uplatnění evaluačních nástrojů na bázi kombinace přístupů, vytvoření podmínek a vnitřního systému pro postupnou a systematickou inovaci ŠVP, diseminace.

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti