Rozvrh tříd

Časové rozvržení hodin - I.a II.pololetí 2023/2024

 

Hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Čas 08:00
-
08:45
08:55
-
09:40
10:00
-
10:45
10:55
-
11:40
11:50
-
12:35
12:45
-
13:30
13:35
-
14:20
14:25
-
15:10
15:15
-
16:00
Přestávka 08:45
-
08:55
09:40
-
10:00
10:45
-
10:55
11:40
-
11:50
12:35
-
12:45
13:30
-
13:35
14:20
-
14:25
15:10
-
15:15
 

 

Užité zkratky pro předměty na I. a II.stupni ZŠ

Zkr. Předmět Zkr. Předmět Zkr. Předmět
ČJ Český jazyk a literatura RV Rodinná výchova VV Výtvarná výchova
NJ Německý jazyk OSV Osobnostní výchova Praktické činnosti
AJ Anglický jazyk OSVE Osobnostní sociální výchova a etika PVP Praktikum výchovy k povolání
AJK Anglický jazyk - konverzace Z Zeměpis VPČ Výtvarné a pracovní činnosti
ČAS Člověk a jeho svět M Matematika TVD / TVH Tělesná výchova dívky / hoši
D Dějepis Přírodopis VKZ Výchova ke zdraví
PRV Prvouka PŘV Přírodověda INF Informatika
VL VVlastivěda        
CH Chemie F Fyzika SPPP Seminář a praktika z přírodovědných předmětů
VKO Výchova k občanství HV Hudební výchova CZM Cvičení z matematiky
        KTP Komunikace a tvůrčí psaní
 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti