Rozvrh tříd

Časové rozvržení hodin - I.II.pololetí 2019/2020

 

Hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Čas 08:00
-
08:45
08:55
-
09:40
10:00
-
10:45
10:55
-
11:40
11:50
-
12:35
12:45
-
13:30
13:35
-
14:20
14:25
-
15:10
15:15
-
16:00
Přestávka 08:45
-
08:55
09:40
-
10:00
10:45
-
10:55
11:40
-
11:50
12:35
-
12:45
13:30
-
13:35
14:20
-
14:25
15:10
-
15:15
 

 

Rozvrhy hodin pro jednotlivé třídy - Již brzy bude aktualizován!

1. ročník tř. učitelka: Mgr. Magdalena Jungwirthová

  1. 2. 3. 4 .
Pondělí Čj M Vpč Čj
Úterý Čj Čj M Čj
Středa ČJ Čj Čas Tv
Čtvrtek Čj M Čas Vpč
Pátek ČJ M Hv Tv

 

2. ročník tř. učitelka Mgr. Miroslava Attendornová

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj M Hv Tv Čj
Úterý Čj M Čas Čj  
Středa Čj Čj M Vpč  
Čtvrtek Čj M Vpč Tv Čj
Pátek Čj M Čas Čj  

 

3. ročník tř. učitelka: Mgr. Dáša Kubíková

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí M Čj Čj Aj Tv  
Úterý M Tv Aj Čj Vpč  
Středa Čas Čj M Čas Čj  
Čtvrtek Čj M Hv Čas Čj  
Pátek M Čj Aj Vpč Čj  

 

4. ročník tř. učitelka: Mgr. Dana Dejmková

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí M Čj Čj Vl Vv  
Úterý M Aj Čj Vv Tv  
Středa M Čj Čj Aj Hv Vl
Čtvrtek Přv Přv Tv M Čj
Pátek Čj M Čj Aj    

 

5. ročník tř. učitelka: Mgr. Renata Čechová

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Čj Vv Čas M Čj  
Úterý Aj M Tv Čj Vv Čas
Středa Čj Čj Hv Aj M  
Čtvrtek M Čj Čas Ikt  
Pátek Aj Čj Tv M    

 

6. ročník tř. učitelka: Mgr. Zdeňka Pojslová

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Aj Čj Vkz M F Pkč    
Úterý Čj M D Z Osv Hv    
Středa Aj M Čj Vko Tv    
Čtvrtek Aj Z Čj M D      
Pátek Vv Vv M Inf Ek Tv    

 

7. ročník tř. učitelka: Mgr. Angelika Tesařová

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí M Čj Tv Aj D Im    
Úterý M Z Čj Nj Hv F    
Středa M Aj Čj Vv Vko      
Čtvrtek Ek M D Vv Čj Tv    
Pátek Z Pkč Aj Osv Nj    

 

8. ročník tř. učitel: Ing. Jan Jaroš

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Z Nj Čj Ch M Aj   Tvd
Úterý D Im Čj F F Vv   Tvch
Středa Z Čj Pvp Hv Ek Vkz    
Čtvrtek M Nj Aj Ch M Vko   Tvd
Pátek M D Osv Čj Aj   Tvch

 

9. ročník tř. učitelka: Mgr. Ondřej Frencl

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Ch Z M Čj Aj Czm   Tvd
Úterý Nj Pvp Vko D Sppp Pkč   Tvh
Středa Ch Z Osv M F Hv    
Čtvrtek Nj D Im Aj Čj   Tvd
Pátek Čj M Ktp Aj F Vv   Tvch

 

Užité zkratky pro předměty na I. a II.stupni ZŠ

Zkr. Předmět Zkr. Předmět Zkr. Předmět
ČJ Český jazyk a literatura RV Rodinná výchova VV Výtvarná výchova
NJ Německý jazyk OSV Osobnostní výchova Praktické činnosti
AJ Anglický jazyk OSVE Osobnostní sociální výchova a etika PVP Praktikum výchovy k povolání
AJK Anglický jazyk - konverzace Z Zeměpis VPČ Výtvarné a pracovní činnosti
ČAS Člověk a jeho svět M Matematika TVD / TVH Tělesná výchova dívky / hoši
D Dějepis Přírodopis VKZ Výchova ke zdraví
PRV Prvouka PŘV Přírodověda INF Informatika
VL VVlastivěda EK Ekologie IM Informatika a média
CH Chemie F Fyzika SPPP Seminář a praktika z přírodovědných předmětů
VKO Výchova k občanství HV Hudební výchova CZM Cvičení z matematiky
IKT Informatika a komunikační technologie     KTP Komunikace a tvůrčí psaní

 

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.