Školní družina

Posláním školní družiny je pomáhat rodičům a ostatním zákonným zástupcům při výchově dětí, vyplnit jim volný čas podle jejich schopností, zájmů a dbát na jejich harmonický rozvoj.

Vnitřní řád školní družiny [ 446.93kB]

Žádost o vrácení poměrné části poplatku za ŠD [ 213.26kB]

Personální obsazení

Provoz školní družiny v období školních prázdnin ve školním roce 2020/2021

Termíny uzavření školní družiny:

  • 29. 10. - 30. 9. 2020 podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2020 - 3. 1. 2020 vánoční prázdniny
  • 29.1. 2021 pololetní prázdniny
  • 8. 2. - 14. 2. 2021 jarní prázdniny
  • 1. 4. - 5.4. 2021 velikonoční prázdniny
  • 1. 7. - 31. 8. 2021 hlavní prázdniny

 

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.