Školní družina

Posláním školní družiny je pomáhat rodičům a ostatním zákonným zástupcům při výchově dětí, vyplnit jim volný čas podle jejich schopností, zájmů a dbát na jejich harmonický rozvoj.

Vnitřní řád školní družiny [ 174.75kB]

Žádost o vrácení poměrné části poplatku za ŠD [ 213.26kB]

Úplata ve školní družině. [ 234.16kB]

ŠVP pro ŠD [ 405.63kB]

 

 

 

Personální obsazení

  • dvě vychovatelky ŠD:
  • 731 187 708, 778 139 994, telefon 388 331 177 (sborovna školy), 

Provoz školní družiny v období školních prázdnin ve školním roce 2022/2023

Termíny uzavření školní družiny:

  • 26. 10. - 27. 10. 2022 podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 vánoční prázdniny
  • 3.2. 2023 pololetní prázdniny
  • 27. 2. - 5. 3. 2023 jarní prázdniny
  • 6. 4. - 10.4. 2023 velikonoční prázdniny
  • 1. 7. - 3. 9. 2023 hlavní prázdniny

 

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti