Školní družina

Posláním školní družiny je pomáhat rodičům a ostatním zákonným zástupcům při výchově dětí, vyplnit jim volný čas podle jejich schopností, zájmů a dbát na jejich harmonický rozvoj.

Vnitřní řád školní družiny [ 173.27kB]

Žádost o vrácení poměrné části poplatku za ŠD [ 213.26kB]

Personální obsazení

telefon 388 331 177 (sborovna školy), 

Provoz školní družiny v období školních prázdnin ve školním roce 2021/2022

Termíny uzavření školní družiny:

  • 27. 10. - 29. 9. 2021 podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 vánoční prázdniny
  • 4.2. 2022 pololetní prázdniny
  • 21. 2. - 27. 2. 2022 jarní prázdniny
  • 14. 4. - 18.4. 2022 velikonoční prázdniny
  • 1. 7. - 31. 8. 2022 hlavní prázdniny

 

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.