Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Aktuality pro volby nové školské rady 2021

Složení rady školy na období let 2017 - 2020

  1. Ing. Václav Heinzl - člen rady - předseda
  2. Kateřina Velková - za rodičovskou veřejnost - zástupce předsedy
  3. Mgr. Zdenka Pojslová - za pedagogické pracovníky - jednatel
  4. Mgr. Miroslava Attendornová - za pedagogické pracovníky - člen rady
  5. Mgr. Pavla Chánová - za rodičovskou veřejnost - člen rady
  6. Ludvík Friedberger - za Město Husinec- člen rady
  • Dokumenty

    Přehled dokumentů školské rady - zápisy z jednání, volby do školské rady, jednací řád

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.