Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Aktuality pro volby nové školské rady 2021

  • Dokumenty

    Přehled dokumentů školské rady - zápisy z jednání, volby do školské rady, jednací řád

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti