Výsledky vzdělávání žáků

Kalibro je dlouhodobý projekt, uznaný MŠMT jako jedna z forem testování žáků, jehož cílem je získávat aktuální a reálná měřítka výsledků výchovy a vzdělávání. Testy jsou důležitou zpětnou vazbou. Možnost porovnání výsledků žáků školy a stejně starých žáků v ČR nás vedlo k tomu, že používáme testy Kalibro již od počátku vzniku.

Sledujeme nejen jak si stojíme v porovnání s ostatními školami, ale i jakého pokroku dosahují jednotliví žáci a třídy v průběhu několika let. Jedná se proto o jednu z nejvýznamnějších autoevaluačních technik.

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti