Organizační řád školy

Přiložený dokument je základní organizační směrnicí školy a jako takový upravuje organizační strukturu a řízení školy, formy a metody práce, práva a povinnosti pracovníků školy. Zabezpečuje realizaci školského zákona a dále zahrnuje zejména koncepci školy a školní vzdělávací plán.

Obsah organizačního řádu školy

 • Obecná ustanovení
 • Základní dokumentace školy
 • Všeobecná ustanovení
 • Základní informace o škole
 • Rozhodnutí MŠMT o zařazení
 • Rozhodnutí OŠMT KÚ JčK o zápisu do školského rejstříku
 • Rozhodnutí MŠMT o zápisu školského rejstříku
 • Zřizovací listina školy
 • Statutární listina školy
 • Organizační schéma školy
 • Živnostenský list
 • Popisy práce zaměstnanců školy
 • Organizační členění
 • Řízení školy - kompetence
 • Funkční komponenty systémového řízení
 • Pracovníci a oceňování práce
 • Komunikační a informační systém
 • Závěrečná ustanovení
 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti