Vlastní hodnocení a rozvoj školy

Koncepční cíle a struktura hodnocení, týkající se a navazující na záměry rozvoje školy a „ŠVP ZV „Komunitní škola" v dalších letech, jsou koncipovány na reálném podkladu a potřebných aspektech důležitosti z hlediska vzdělávací a výchovné práce školy.


Oblasti vlastního hodnocení školy

Hledání nového přístupu a východisek s přihlédnutím k tradici školy, koncepci i současné činnosti, jsme se začali zabývat již v průběhu let po roce 2000. Tyto poznatky se staly základem pro systematickou evaluaci vnějšího i vnitřního charakteru. Hledisek a nástrojů postupně přibývalo a přibývá, rozšiřují se i možnosti analýzy.


Vedle vlastních průzkumů (pravidelná SWOT analýza všech oblastí života školy - prostorové a materiální podmínky, podmínky hygienického a bezpečnostního zázemí, psychosociální podmínky, personální zázemí školy, organizační potenciál, spolupráce škola- žáci, škola-rodiče, škola-město ... , jsme si stanovili silné a slabé stránky školy, následně, postupně a v pravidelném cyklu využívali dotazníkového výzkumu Kalibro (bližší informace "Škola v porovnání") - pro žáky, rodiče, učitele a celonárodní hodnocení žáků Cermat. Výsledky byly vždy vyhodnoceny a využívány v organizační, vzdělávací a výchovné praxi .


Důsledně zde byl pak brán zřetel na soulad se vzdělávacím programem (výuka, hodnocení žáků, výsledky vzdělávání), individuální vzdělávací potřeby žáků, spolupráci s rodiči, klima školy z hlediska vedení a řízení školy, personální náležitosti odborného a provozního charakteru školy.

Způsob a cíle hodnocení jsou popsány v dokumentu:

Vlastní hodnocení školy [ 42.43kB]

 

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti