Absolventské práce žáků IX. tříd

Vzhledem ke specifice školy s nižším počtem žáků je úkolem každého vyučujícího ve třídách sledovat a vytipovat nadané žáky, se kterými pak pracují a rozvíjí jejich talent především formou individuální práce (zadávání složitějších úkolů, vhodnou motivací a přípravou k účasti na přehlídkách, soutěžích a předmětových olympiádách, ...). Určitou vizitkou péče (nejen o nadané žáky) je již tradiční prezentace vycházejících žáků formou absolventské práce. Absolventská práce je dlouhodobý projekt, který vrcholí v červnu vlastní prezentací. Prezentace je uskutečněna před širším publikem (učitelé, žáci 8., 9. ročníku). Témata absolventských prací jsou vybírána s ohledem na žáky (jejich schopnosti a možnosti, zájmy), zároveň jsou náročná do takové míry, aby byla pro žáky přínosem. Žáci jsou během prvního čtvrtletí seznámeni s podmínkami a pravidly obhajob absolventských prací.

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti