Dokumenty projektu

Společné akce

Vytváření podmínek pro implementaci SVP ZV zavedení výukových metod a tvorba výukových programů

Rozvoj dovednosti ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Podpora školy jako informačního centra

Rozvoj podnikatelských kompetencí žáků

Rozvoj podnikatelských kompetencí žáků - společenské služby

Fotografie ze školení pracovníků projektu

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.