Dokumenty projektu

Společné akce

Vytváření podmínek pro implementaci SVP ZV zavedení výukových metod a tvorba výukových programů

Rozvoj dovednosti ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Podpora školy jako informačního centra

Rozvoj podnikatelských kompetencí žáků

Rozvoj podnikatelských kompetencí žáků - společenské služby

Fotografie ze školení pracovníků projektu

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti